Organizace vzdělávání od pondělí 30. 11. 2020

V pondělí 30. 11. 2020 se vrací do škol žáci 3. – 5. ročníku. Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin pro prezenční výuku platného od 1. 9. 2020. Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách ( žáci jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají ). Z tohoto důvodu budou od pondělí 30. 11. 2020 platit níže uvedené pokyny.

Pro žáky 1. a 2. ročníku bude otevřena ranní družina ( 6:30 – 7:40 ). Vyučování v I. třídě ( 1. a 2. ročník ) bude zahájeno v 7:45h. Odpolední družina pro žáky 1. a 2. ročníku je otevřena do 16:40 h.

Žáci 3. – 5. ročníku ZŠ budou přicházet do školy od 7:40 do 8:00 h. V 8:00 h. bude zahájeno vyučování. Ranní družina nebude pro žáky 3. – 5. ročníku otevřena. V případě potřeby ranní družiny žáků 3. – 5. ročníku ZŠ, sdělte tuto informaci ředitelce školy nebo třídní učitelce a budeme ji řešit individuálně. Také prosíme o informaci, zda bude dítě ( 3. – 5. ročník ) využívat odpolední školní družinu. Pro žáky 3. – 5. ročníku bude probíhat v II. třídě.

Každá třída začíná vyučování v jiný čas, aby se zabránilo potkávání žáků v šatně, o přestávce, na obědě. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Od pondělí 30. 11. 2020 budou všichni žáci 3. – 5. ročníku ZŠ přihlášeni na oběd.

V případě dotazů se obraťte na ředitelku školy nebo třídní učitelku. Děkujeme za spolupráci.

Komentáře jsou zakázány.