Předávání vysvědčení v ZŠ

Vážení rodiče,

na základě oznámení MŠMT bychom Vás chtěli informovat, že je možné, aby se všichni žáci bez rozdílu společně zúčastnili předávání vysvědčení ve škole.

Vysvědčení se bude předávat 30.6.2020 od 8:00 hodin do 8:30 hodin. Žák musí mít roušku a vyplněné čestné prohlášení.

Žáci si mohou vysvědčení vyzvednout i podle dřívějších pokynů 

v pondělí 29. 6. 2020 8:00 – 11:00, v úterý 30. 6. 2020 8:00 – 10:00.

Zároveň s předáváním vysvědčení žáci odevzdají učebnice a půjčené knihy ze školní knihovny a vyzvednou si svoje osobní věci z šatny a třídy.

 

Komentáře jsou zakázány.