Plavecký výcvik

Od středy 12. 2. 2020 mohou jezdit žáci ZŠ  a děti  MŠ na plavecký výcvik, který bude probíhat od 11:15 do 12:00 hod na plaveckém bazéně v Olomouci. Žáci 1. ročníku ZŠ mají plavecký výcvik zdarma. Cena plaveckého výcviku pro žáky 2. – 5. ročníku je 500,-Kč na 2. pololetí. Škola požádala o dotaci na dopravu na plavání. Pokud bude žádosti vyhověno, neměli by žáci za dopravu platit, bude hrazena z dotace. V případě nevyhovění žádosti dopravu uhradí žáci ( asi 120,-Kč/ měsíc ) . Budeme Vás informovat hned po obdržení zprávy o výsledcích dotačního řízení.

Pokud se dítě nebude účastnit plaveckého výcviku, bude mít ve středu po odjezdu dětí na plavání 2 hodiny TV. Tělesná výchova bude od 10:30 do 12:10 hod. s desetiminutovou přestávkou. Ve 12:10h. půjdou žáci na oběd a potom mohou odcházet domů nebo zůstat ve školní družině ( dle zápisových lístků do ŠD ).

Od pondělí 10. 2. 2020 bude probíhat výuka podle nového rozvrhu, kteří žáci dostali od svých třídních učitelek nebo ho naleznete na našich stránkách v záložce Základní škola – Dokumenty.

 

 

Komentáře jsou zakázány.